V

Een afscheid naar het leven.

In onze tijd is de vorm van een uitvaart niet meer vanzelfsprekend. Soms is er geen of weinig contact met een pastor, dominee of humanistisch raadsman/-vrouw en mogen nabestaanden “zelf weten hoe zij de uitvaart willen vormgeven”. Bij het afscheid van een dierbare zoeken we naar een vorm die recht doet aan het leven en de persoon van de overledene en zijn naasten. Door de emoties en grote tijdsdruk waaronder alles geregeld moet worden, is er in veel gevallen niet voldoende energie of kennis van mogelijkheden om de crematie of begrafenis tot een persoonlijk moment te maken. Deskundige en betrokken hulp kan de rust bieden om alles echt te doen zoals u het wilt. Daarom kunt u naast een uitvaartverzorger die de praktische zaken regelt, kiezen voor hulp bij de voorbereiding en het vormgeven van het afscheid, door een zogenaamd ritueel begeleider, funerair spreker of woorddienstbegeleider. Ongeacht de naam gaat het erom dat er iemand naar u luistert, waar nodig vragen stelt en u ondersteunt zoveel en zo vaak als nodig voor, tijdens en eventueel na de uitvaart.

 

 

 

 

Wat kan ik voor u doen?

Als de eerste praktische dingen rond de uitvaart met de uitvaartverzorger geregeld zijn, kom ik bij de nabestaanden langs. In een gesprek brengen we gezamenlijk wensen en mogelijkheden in kaart om de uitvaart vorm te geven. Aan de hand van de verhalen probeer ik me een beeld van de persoon en het leven van de overledene te vormen om het afscheid in een passende sfeer en aankleding te laten verlopen. Mijn doel is om mensen bij de keuzen en de uitvoering van de onderdelen tijdens de uitvaart te ondersteunen, op zo’n manier dat die echt ‘eigen’ wordt:

 

Wel zelf, niet alleen

Van muziek via teksten tot aankleding – alles is bespreekbaar en veel is mogelijk. Door het contact met alle betrokkenen komen we tot de kern van een uniek en eenmalig moment!
Tijdens de uitvaart kan mijn rol variëren van ‘voorganger’, die alles voor de nabestaanden verwoordt en samenbrengt,  tot ‘regisseur’ die alleen op de achtergrond helpt alles soepel te laten verlopen. In alle gevallen ben ik ‘achterwacht’: bijvoorbeeld als iemand zijn tekst niet (meer) zelf kan lezen of er iets overgenomen moet worden.
Mijn streven is om de verschillende delen van de afscheidsbijeenkomst tot één geheel te verbinden.

Achtergrond en werkwijze

In veelvuldig contact met ernstig zieken, stervenden en hun naasten heb ik ervaren hoe belangrijk het is om op een goede manier afscheid te nemen. Een waardig, gezamenlijk herdenken legt een basis voor het verwerken van het verlies. Het kan troostend zijn een dierbare naaste op een mooie manier uitgeleide te doen.
Als neutrale derde kan ik aan alle betrokkenen de ruimte bieden om hun verhaal te doen. In onderlinge rust is er meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht. Voor mij is het een uitdaging om mensen op zo een manier bij
elkaar te brengen dat ieder tot zijn recht komt, met zijn verhalen en zijn be-leven.

Bij deze begeleiding komt alle ervaring uit werk, opleiding en mijn persoonlijke leven vruchtbaar samen.
Mensen waarderen vooral mijn invoelingsvermogen en weten zich tijdens de voorbereiding echt gehoord.  Een goed gevoel voor taal en teksten (geschoold door de studie Duits en Nederlands), ruime mensenkennis onderbouwd in een opleiding Psychosociaal Werk en ervaring met verschillende (wijsheids)tradities vormen een stevige combinatie om anderen bij te staan in moeilijke en intensieve momenten.
Dat doe ik dan ook van harte!
Daarom schroom niet om me te benaderen met een korte vraag of voor een informatief gesprek voordat u eventueel beslist om mijn ondersteuning bij een afscheid of herdenking te vragen!

Mogelijk vervolg

Als u wilt maak ik graag een afspraak om een paar weken na de uitvaart nog
eens samen terug te kijken.
Mocht er behoefte zijn aan verdere begeleiding of praktische hulp kan ik die
eventueel zelf bieden of doorverwijzen naar een passende vorm van  advies of begeleiding.

Praktische informatie

U kunt mij telefonisch bereiken of  - voor minder dringende vragen, planning van een (voor-)gesprek of informatie-bijeenkomst - contact leggen via de e-mail.

contactgegevens

Heereweg 66
2161 AJ Lisse
m 06 51 90 48 88
verahols@ziggo.nl

KvK 50979833
Btw NL 124799590

© 2011 Vera Hols